Make your own free website on Tripod.com

   HALAU HULA O KE'ALA LAUA'E

San Diego, California

Home Up


 

 

 

                  

                                                                                         

 

 

 

 

        

 

 

                                                

 

 

Doug & Kuuipo (1990)                                            Na Kane

In the early days.

 

 

 

 

 

 

 

Na Wahine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Olapa practice (aunties' dance room)

For More Information Contact:

Halau Hula O Ke'ala Laua'e
4738 ALLENHURST PLACE, SAN DIEGO, CA, 92117
Tel: 858-560-0966
FAX:
Internet: hulaolapa@hotmail.com

Hit Counter

Home ] Up ]

Send mail to kealalauae@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2002 Halau Hula O Ke'ala Laua'e
Last modified: May 18, 2002